5 حرکت معنی دار دست ها که باید بدانید

1059


وقتی با دیگران صحبت میکنید مغز شما به صورت خودکار و بدون اینکه خودتان متوجه شوید، دستتان را در گیر انتقال افکار و هیجان های شما میکند.

 

1- لمس

چگونگی لمس کردن دیگران احساستان را نسبت به  آنها نشان میدهد. وقتی با کف دست تان کسی را کاملا لمس میکنید، گرما، آشنایی و علاقه را به طرف مقابل نشان میدهید. لمس کردن فقط با نوک انگشتان، نشانه ای از علاقه کم تر یا شاید حتی کمی ناراحتی و رنجش است.

2- باز کردن کف دست رو به بالا

باز کردن کف دست رو به بالا معمولا روی آدم های دیگر تاثیر مثبت  میگذارد. این حرکت برای  به دست آوردن دل فرد آزرده خاطر یا جوش خوردن یک معامله موثر است. باز کردن کف دست  به همراه گشودن بازوها، نشانه ی پذیرش ، آمادگی و اطمینان است. وقتی هم‌زمان با باز کردن کف دست، شانه‌های‌تان را بالا می‌اندازید، احتمالا می‌خواهید تسلیم، کناره‌گیری یا اعتراف به ضعف را نشان دهید، گویی می‌خواهید بگویید “‌من نظری ندارم".

‌3- باز کردن کف دست رو به پایین

این حرکت در زبان بدن  دست ها حاکی از اعتماد  به نفس است و نشان میدهد شما دقیقا می دانید چه میگویید ولی همچنین ممکن است نشانه ای از سخت گیری و عدم انعطاف پذیری باشد.کف دست رو به پایین با انگشتان باز و مستحکم حاکی از حس قدرت و حتی تسلط یا مبارزه طلبی است.

4- بردن دست ها به پشت

این حرکت معمولا نشان‌دهنده‌ی سطوحی از اعتماد به نفس است، زیرا در این حالت بالاتنه کمی جلو می‌آید و بخش‌های حیاتی بدن نمایان می‌شوند. این حرکت غالبا در مردان دیده می‌شود، و با این‌که همیشه بهتر است دستان‌تان در معرض دید قرار دهید، ولی اگر نتوانید اعتماد به نفس‌تان را از طریق دست‌ها نشان دهید، استثنا می‌توانید این حرکت را انجام دهید.

بسیاری از آدم‌ها هنگامی که به این حالت دیده می‌شوند، احساس رنجش و ناراحتی می‌کنند.

5- مشت های گره کرده

مشت‌های گره کرده معمولا به صورت ضمنی حاکی از استحکام اراده است – تصور کنید شخصی خود را برای مسابقه‌ی فوتبال یا مشت‌زنی آماده می‌کند. این حرکت می‌تواند نشانی از لجاجت و سرسختی باشد، درست شبیه باز کردن کف دست به سمت پایین – البته شدیدتر از آن.

.اگر در این حالت انگشت شست‌تان را جمع و زیر سایر انگشتان پنهان کنید، حسی از رنجش و ناراحتی را به دیگران انتقال می‌دهید. در این حالت نشان می‌دهید مضطرب هستید و سعی می‌کنید خودتان را جمع‌وجور کنید