این جملات شما را از موفقیت باز میدارد

853


همه ی افراد خودشان مسئول موفقیت یا شکست در زندگی هستند. توانایی و ظرفیت برای موفق شدن در همه وجود دارد و فقط بستگی به اراده و طرز فکر شخص دارد. در این مطلب 4 جمله که مانع پیشرفت میشود، بیان میکنیم.

 

1-برای موفقیت به تحصیلات دانشگاهی نیاز است

2- من زمان کافی ندارم

3- من خیلی پیر شده ام

4- شروع کردن خیلی سخت است

برای اینکه یک کار آفرین باشید،  نیاز به  تحصیلات دانشگاهی  ندارید. بسیاری از کارآفرین هایی وجود دارند که پیش از فارغ التحصیلی یا بدون تحصیلات دانشگاهی به موفقیت دست یافته اند و با راه اندازی یک کسب و کار به ثروت خوبی رسیده اند. یکی از آنها مارک زاکربرگ موسس فیسبوک است.

اگر شما وقت دارید در شبکه های اجتماعی بگردید و یا بازی ویدئویی انجام دهید، یعنی وقت برای انجام کار، مطالعه و راه اندازی کسب و کار خود دارید ولی از آن به درستی استفاده نمیکنید. عموم مردم میل به تنبلی دارند و به خود سخت نمیگیرند.

اگر هنوز فکر شما فعال است یعنی هنوز وقت دارید. تا وقتی روی زمین راه میروید برای موفق شدن فرصت دارید. هیچ وقت برای آنکه یاد بگیرید دیر نیست.

شاید شروع کردن کمی سخت باشد اما این که برای شروع از خودتان کمی تلاش نشان دهید هم به  شما بستگی دارد.