اگر این نشانه ها را دارید رئیس تان به شما اهمیت میدهد!!!

524


اینکه آیا رئیس تان به خوبی از توانمندی های شما آگاه است یا خیر از جمله مهم ترین سئوالاتی است که ممکن است برای هر فردی پیش بیاید. در واقع باید این را پذیرفت که تنها رئیس تان است که می تواند به شما ترفیع دهد، پست پایین تری را به شما واگذار کند و یا حتی اخراج تان کند.
برخی از مدیران، به وضوح نشان می دهند که به کدام یک از کارمندان شان علاقه بیشتری دارند و البته همان طور که به خوبی می دانید، منظور از این علاقمندی از نوع رمانتیک آن نیست. برخی از روسا به طرق مختلف از کارمندان مورد علاقه شان تقدیر به عمل می آورند، بازخوردهایی از فعالیت های آنها ارائه می دهد و آن کارمندان را عضو موثری در کل مجموعه خود قلمداد می کنند.

البته تمام مدیران این گونه آشکار عمل نمی کنند.

آنچه در ادامه خواهید خواند چند نشانه هستند که در صورت علاقمندی مدیران به کارمندان خود در برخوردها و رفتارهای آنها دیده می شود. این موارد را با هم مرور می کنیم:

به روش خودشان به شما علاقه دارند
نویسنده کتاب «هر آنچه یک رهبر می تواند باشد»، می گوید: "دشوار است که متوجه شوید آیا رئیس تان از شما خوشش می آید یا خیر. اگر کارمند مورد علاقه رئیس تان باشید، احتمالا بازخوردهایی را از او دریافت می کنید که گاه می تواند به روش مخصوص آن مدیر ارائه شده باشد. به عنوان مثال مسئولیت های بیشتری را به شما واگذار می کند.
شما را به چالش می کشند

اگر در زمان هایی بیش از اندازه به شما مسئولیت داده می شود، چندان هم احساس بدی نداشته باشید.
اولویت های شما را به اشتراک می گذارند
از رئیس تان در مورد اولویت های او سوال کنید و برای انجام برخی از مسئولیت های چالش برانگیز داوطلب شوید. به رئیس تان این فرصت را بدهید تا وضعیت شما را در عمل و خصوصا در پروژه های مهم تر مورد بررسی قرار دهد. آن وقت وی به خوبی درخواهد یافت که شما برای انجام چه کارهایی گزینه مناسب تری هستید.

به شما احترام می گذارند
آنقدر اهمیت ندارد که حتما کارمند مورد علاقه رئیس تان باشید اما اگر او به شما احترام می گذارد و در برخی از مکالمات مهم مرتبط با کار شما را نیز شرکت می دهد و شما را به عنوان یکی از اعضای موثر گروه می داند، نشانه های خوبی هستند.

با شما مشورت می کنند
روسایی که به کارمندان خود اعتماد و علاقه دارند، بیشتر با آنها مشورت می کنند. اگر رئیس تان زمان نسبتا قابل توجهی را برای صحبت کردن با شما اختصاص می دهد، آن را نشانه خوبی تلقی کنید.

همیشه شما را مورد تعریف و تمجید قرار نمی دهند
شاید شنیده باشید که روسا از کارمندان خوب خود تشکر می کنند اما همیشه این جریان صادق نیست.
مدیران گاهی به راحتی کارهای برجسته کارمندان خود را فراموش می کنند. گاهی نیز انجام برخی از این کارها هنوز برای آنها آنقدر پراهمیت نیستند که فردی را بابت انجام آن مورد تعریف و تمجید قرار دهند.” وی توصیه می کند، بازخورد فعالیت های خود را از رئیس تان جویا شوید.