تست تعادل در 10 ثانیه

483


براساس تحقیقات اگر نتوانستید با چشمان بسته بیش از 10 ثانیه روی یک پا بایستید، اندام های داخلی شما باهم هماهنگی ندارند و بدن شما دارد به سمت پیری می رود.

هنگامیکه صحبت از ورزش می شود، تمرینات و پوزیشن های بسیار زیادی برای بهبود انعطاف پذیری، افزایش توده عضلانی و تقویت گروه های عضلانی خاص وجود دارند که می توانید آن ها را یاد بگیرید. اما یک وضعیت تمرینی مؤثر که ساده ترین و ناشناخته ترین است، وضعیت یک پا است.

وضعیت یک پا، یک تمرین ساده و بدون دردسر است که هر کسی می تواند انجام دهد.

ابتدا بایستید، چشم ها را ببندید و یک پایتان را بلند کنید. این وضعیت را به مدت ۱۰ تا ۱۵ ثانیه حفظ کنید و سپس پایتان را عوض کنید. شما می توانید برای بهبود انعطاف پذیری و دستیابی به تعادل، انواع وضعیت ها را برای یک پا را انجام دهید.

این وضعیت تمرینی، ثبات ایستادگی جوانان و سالمندان را مشخص می کند. یک پزشک، الگوی تغییر نیروی واکنش زمین را درهنگامیکه شخص در وضعیت یک پا قرار دارد تجزیه و تحلیل می کند. هنگامیکه قادر باشید به مدت طولانی روی یک پا بایستید، یعنی ثبات ایستادگی بهتری دارید. اما اگر نمی توانید این وضعیت را بیش از چند ثانیه حفظ کنید، می تواند نشان دهنده ی تعادل ضعیف یا حتی مشکلات اسکلتی عضلانی باشد.