زبان بدن با 7 ترفند

757


 

زبان بدن حجم زیادی از اطلاعات راجع‌به افکار دیگران به شما می‌دهد، البته به شرطی که بدانید به دنبال چه چیزی هستید. به‌راستی چه کسی است که نخواهد فکر مردم را در موقعیت‌های خاص بخواند؟

1.بازوها و پاهای ضربدری
به لحاظ روانشناختی، دست‌ها و پاهای ضربدری نشانگر آنند که شخص به لحاظ ذهنی، احساسی و فیزیکی در برابر چیزی که در برابر آنهاست گارد گرفته‌اند. انجام این کار عمدی نیست و به همین دلیل است که آشکارساز است.

2.لبخند واقعی باعث چین افتادن گوشۀ چشم‌ها می‌شود
مردم اغلب لبخند می‌زنند تا احساس و اندیشۀ واقعی‌شان را پنهان کنند. به همین علت، دفعۀ بعد برای تشخیص واقعی‌ بودن لبخند شخص مقابلتان به چین‌های گوشۀ چشمش توجه کنید. اگر چین‌وچروکی درکار نبود، بدانید که این لبخند چیزی را پشت خود پنهان کرده است.

3.تقلید از زبان بدنتان یک علامت مثبت است
آیا برایتان پیش آمده که با شخصی در جلسه‌ای باشید و هربار که شما پاهایتان را روی هم می‌اندازید و برمی‌دارید، آنها هم همین کار را تکرار کنند؟ شاید هم هنگام صحبت سر خود را به همان جهتی بچرخانند که سر شما حرکت می‌کند. این کار یک علامت مثبت است و امور خوب پیش می‌روند و شخص مقابل پذیرای پیغام‌های ماست.

4.ژست بدن همه چیز را لو می‌دهد
مستقیم ایستادن با شانه‌های رو به عقب نشانگر جایگاه قدرت است و میزان فضای اشغال شده توسط شما را حداکثر می‌کند. برعکس، با قوز کردن هیکلتان را می‌اندازید. با این کار، هم فضای کمتری می‌گیرید و هم قدرت کمتری را منعکس می‌کنید. حفظ ژست مناسب موجب احترام و بهبود مشارکت می‌شود؛ خواه رنیس باشید یا نباشید.

5.چشمان دروغگو
اغلب ما احتمالاً با شنیدن این جمله بزرگ شده‌ایم که «وقتی با من صحبت می‌کنی، به چشم‌هایم نگاه کن!» والدین ما با این فرض این جمله را به ما می‌گفتند که زمانی که به کسی دروغ می‌گوییم، خیره شدن به چشم‌های او دشوار خواهد بود و البته تا اندازه‌ای حق با آنها بود. ولی همه می‌دانیم زمانی که مردم عمداً تماس چشمی خود را با شما حفظ می‌کنند در واقع در تلاش‌اند تا حقیقتی را که دربارۀ آن دروغ می‌گویند کتمان کنند.

6.ابروهای بالارفته نشان معذب بودن هستند
به طور کلی سه گونه هیجان وجود دارند که باعث بالا رفتن ابروهای شما می‌شوند: تعجب، نگرانی و ترس.اگر کسی که با شما صحبت می‌کند ابروهایش را بالا ببرد و در عین حال موضوع مکالمه نیز منطقاً تعجب‌آور، نگران‌کننده یا ترسناک نباشد، احتمالاً ماجرای دیگری در جریان است.

7.سرتکان دادن بیش از حد نشانگر نگرانی راجع‌به پذیرش است
گاهی‌اوقات چیزی را به کسی می‌گویید و او بیش از حد سر خود را تکان می‌دهد. این کار نشانگر نگرانی شخص مقابل از تفکر شما راجع‌به وی و یا تردیدتان درمورد توانایی‌ آنها برای پیروی از دستورات شماست.

تمامی نشانه‌ها را کنار هم قرار دهید

سخن آخر آنکه حتی اگر نتوانید افکار دقیق اشخاص را بخوانید، چیزهایی زیادی می‌توانید از زبان بدن آنها بیاموزید. این موضوع خصوصاً زمانی که زبان بدن و کلمات با هم همخوانی ندارند مصداق می‌یابد.