سفر کنید تا سالم بمانید

620


سفر یک داروی موثر برای درمان تمامی مشکلات و مسائل شخصی، خانوادگی، اجتماعی و کاری است.
سفر استرس شما را از بین می برد!
تحقیقات نشان داده است که اگر یک روز تنیس بازی کنید یا چند ساعتی را برای استراحت به حاشیه شهر در آخر هفته ها بروید باعث کاهش هورمون استرس و حتی پایین آمدن فشارخون در شما خواهد شد.
حال اگر یک مسافرت یک تا دو هفته ای بروید، چه فواید و تاثیراتی روی شما و زندگیتان خواهد گذاشت؟ پاسخ این است، مسافرت شما باعث می شود، آرام و شادتر وشوید.

سفر کردن قلب شما را سالم تر می کند

 قلب شما هم به مسافرت نیاز دارد. درواقع، شاید به دو مسافرت در سال هم نیاز داشته باشد. نتایج تحقیقات بر روی زنانی که حداقل دوبار در سال به مسافرت می روند، نشان داده است که آنها تا هشت درصد کمتر به بیماری قلبی کرونری مبتلا می شوند.

یک مسافرت، مخصوصاً اگر به دور از ابزارها و دستگاه های الکترونیکی باشد، می تواند شادی آور باشد. حتی ممکن است در محیط کار نیز تاثیر شگرف گذاشته و شما را باانگیزه تر کند.

 

سفر کنید تا جوان بمانید
بزرگسالان بیشتر تحت تاثیر زمان قرار دارند تا کودکان. به همین خاطر است که کودکان در لحظه و شاد تر زندگی می کنند.
چرا که آنها از زمان ترسی نداشته و آن را برای خود تهدید به حساب نمی اورند. سفر به مکان های جدید و ناشناخته این امکان را به بزرگسالان می دهد که به زمان کودکی خود باز گردند و مانند آنها از همه چیز تعجب کرده و لذت ببرند. این یعنی زندگی در زمان حال و …