قرن 21 قرن مجردها...

374


 

افزایش افرادی که ترجیح می دهند تنها زندگی کنند دولت ها را نگران ساخته است. موسسات رسمی دغدغه این را دارند که اخلاقیات جامعه آسیب خواهد دید چون زندگی مجردی را به نوعی مصادف با خودخواهی و دوری از فعالیت های اجتماعی می بینند.

اما حقیقت زندگی مجردی در قرن ۲۱، نشان داده است که برعکس شایعات منفی، زندگی مجردی یک اتفاق فرخنده در تمدن بشر است.

مجردها از خود تعهد بیشتر برای پیگیری وضعیت دیگران، مشارکت در مشکلات و دستاوردها، نشان می دهند.
آدم هایی که تنها زندگی می کنند بیشتر از دیگران خود را مقید کار افتخاری و فعالیت های عام المنافع می سازند. مجردها پشتیبانی بیشتری از فعالیت های هنری می کنند و به وظایف اجتماعی در منطقه زندگی شان اهمیت بیشتری می دهند.

تحقیقات جدید بازگو کننده این حقیقت است که مجردها از استقلال فکری و تداوم رشد شخصیت بیشتری برخوردار می گردند.

تنوع زندگی که مجردها بر می گزینند نیز از دایره محدود خود خارج شده است. این روز ها بر تعداد زوج ها و حتی عشاقی که جدا از هم زندگی می کنند افزوده شده است. به عبارت دقیق تر، مجردها تمایل و تلاش بیشتری برای ایجاد معنی و مفهوم زندگی دارند.
مجردها توجه و وقت بیشتری صرف والدین و فامیل و حتی دوستانی می کنند که نیازمند کمک هستند. نسل جدید مجردها با وجود آنکه به حریم شخصی خود توجه بیشتری نشان می دهند ولی در عین حال، از نظر رفت و آمد اجتماعی، آسانگیرتر و علاقمندتر هستند.