شخصیت شناسی از روی انگشتان پا

821


 

جدیدترین آزمون شخصیتی ، 8 نوع مدل انگشت پا، و آن‌چه آنها از شخصیت‌تان می‌گویند!

رازهایی که فرم انگشتان پا فاش می کنند:

شخصیت شناسی از روی فرم و شکل اعضای بدن یکی از موضوعات جالب است که رازهایی در مورد خلق و خوی افراد فاش می کند.

 

پاهایی با انگشتان دهقانی یا همان مربعی شکل:

یکی از کمیاب ترین فرمهای انگشتها برای افرادی است که انگشتان پای مربعی دارند انسانهایی آرام منطقی و قابل اعتماد هستند. در تصمیم گیری های این دسته افراد عقل بر احساسات پیشی می گیرد.

انگشتان یونانی:

پاهایی که انگشت دوم آنها بلندتر از انگشت شست است به نام یونانی شناخته می شود.این افراد جزو شخصیت های هنری و احساسی میباشند ،شور و هیجان در فعالیت های آن ها بسیار دیده می شود.

 

 


انگشتان مصری:
انگشتانی که به صورت حالتی شبیه خط کج از بزرگ به کوچک کنار هم قرار گرفتند. این افراد انسان های عجیب و دمدمی مزاج هستند رعایت حریم خصوصی زندگی برای آنها اهمیت خاصی دارد.

انگشتان رومی:

پاهایی با انگشتان تقریباً بلند که در دو انگشت انتهایی به صورت بین لنز کوتاه شده است.یکی از رایج ترین فرم های انگشتان پا مربوط به این گروه است.افرادی که انگشتان پایشان رومی است شخصیتی کاریزماتیک و بسیار جذاب دارند.اغلب دیگران از گفتگو با آنها لذت می برند این افراد به طور کلی خوش مشرب و پسندیده هستند.

 

 

برخی از افراد شاید قادر به حرکت دادن انگشت کوچک پای شان بدون کمک دست نباشند، رازی که شخصیت شناسی از روی انگشتان پا در مورد آنها می گوید نشان از محافظه کار قابل پیش بینی ساکت و آرام بودن است.

افرادی که انگشت کوچک پایشان را به راحتی حرکت می دهند:

برخلاف افرادی که در مورد قبلی گفته شد برخی به راحتی می توانند انگشت کوچک پایشان را حرکت دهند.این افراد در زندگی مدام دنبال تغییر هستند، به همین دلیل خیلی زود از همه چیز خسته می شود و شاید یکی از اختلالات بزرگی در زندگی شان این مورد از شخصیتشان باشد.

پاهایی با انگشت کوچک بسیار کوتاه:

این افراد بیشتر فعالیت های خود را با توجه به افکار عمومی انجام داده و جلب توجه دیگران را در بسیاری از مسائل ترجیح می دهند.

 

پاهایی که انگشت دوم و سوم آن از دید دیگر فاصله دارد:
یکی از فرم های پا که شاید در مقایسه با فرم های دیگر بیشتر جلب توجه می کنند پاهای هستند که انگشتان دوم و سوم در آنها با زاویه به سمت بیرون از یکدیگر فاصله دارند.

اشخاصی که پای شان این مدلی است را باید الگوهای برنامه ریزی و کارهای سازمان یافته نامید. این افراد به راحتی قادر به جدا کردن احساسات از منطق هستند.