رژیم کم چربی یا کم کربوهیدرات؟؟؟

421


 

رژیم کم چربی یا کم کربوهیدرات

آدم‌ها با هم فرق دارند و چیزی که برای یک نفر مفید است ممکن است برای دیگری سودی نداشته باشد، اما رژیم کم کربوهیدرات برای بیشتر افراد مفید است. در واقع چند عامل در تغذیه وجود دارد که ثابت شده رژیم‌هایی که مصرف کربوهیدرات در آنها محدود شده است، برای یک سری از افراد مفیدتر است:

. افراد چاق یا دارای اضافه وزن
. افراد مبتلا به دیابت نوع دوم
. و آنهایی که سندرم متابولیک دارند

۱. در رژیم کم کربوهیدرات، راحت‌تر می‌توانید محدودیت مصرف کالری را تحمل کنید
در رژیم‌های کم کربوهیدرات، افراد اجازه دارند بخورند تا سیر شوند، اما در رژیم‌های کم چربی لازم است حساب کالری‌ها را دقیق نگه داشته و مقدار وعده‌ها کنترل شوند. رژیم کم کربوهیدارت این ویژگی را دارد که اشتها را کنترل می‌کند. بنابراین رژیم کم کربوهیدرات به طور اتوماتیک باعث کاهش وزن می‌شود و نیازی نیست میزان وعده‌ها را کنترل کنید.

۲. رژیم کم کربوهیدرات کاهش وزن بیشتری دارد.

۳. رژیم کم کربوهیدرات، تری گلیسرید را کاهش می‌دهد.

۴. رژیم کم کربوهیدرات، HDL (کلسترول خوب) را افزایش می‌دهد.

۵. رژیم کم کربوهیدرات می‌‌تواند الگوهای مولکولی LDL را تبدیل کند.

6. پاینبدی به رژیم کم کربوهیدرات، راحت‌تر است.