چند نشانه هوش بالا

581


 

افراد باهوش در جایگاه خاصی در میان مردم هستند و همیشه مورد احترام قرار می گیرند و غالبا افراد موفقی در زندگی هستند. دانشمندان تا به حال افراد باهوشی را مورد بررسی قرار داده اند که در این میان به یکسری نکات خاص دست پیدا کرده اند که در این افراد باهوش یکسان است .
هوش یک قابلیت است که خدا به هر اندازه ای در افراد قرار داده است و البته این میزان یکسان نیست و ممکن است برخی از این نعمت الهی بیشتر برخوردار باشند.
اگر در گذشته دروس موسیقی فرا گرفته اید باهوش هستید
تحقیقات نشان داده موسیقی باعث می شود که مغز کودک در چند مورد رشد داشته باشد.

 

 

اگر بیش از حد نگرانید شما باهوش هستید
افراد مضطرب در مواردی خاص از هوش بیشتری نسبت به بقیه برخوردارند.

اگر شوخ طبع اید باهوش هستید
اگر کنجکاوید باهوش هستید
اگر شلخته اید باهوش هستید
اگر شب ها بیدار می مانید شما باهوش هستید
اگر نیازی ندارید تا همیشه به سختی تلاش کنید شما باهوش هستید

 

 

اگر بزرگ ترین فرزند خانواده اید ،باهوش هستید
بزرگ ترین فرزندان معمولا باهوش تر هستند اما این موضوع ربطی به ژنتیک ندارد.

اگر لاغرید ، باهوش هستید
هرچه افراد دورِ کمرِ بیشتری داشته باشند، از توانایی شناختی کمتری برخوردارند.

اگر در دوران نوزادی از شیر مادر تغذیه شده اید باهوش هستید
کودکانی که از شیر مادر تغذیه کرده اند، امتیاز ضریب هوشی (IQ) بالاتر از دیگر کودکانی که شیر مادر نخورده اند، دارند.

اگر چپ دست اید شما باهوش هستید
چپ دست ها افرادی ماهرتر هستند، به عنوان مثال برای ترکیب دو چیز مختلف از راهی خلاقانه استفاده می کنند.

اگر خیلی زود، خواندن را یاد گرفته اید شما باهوش هستید
یادگیری خواندن از سن خیلی کم، توانایی کلامی و غیر کلامی (به عنوان مثال قدرت استدلال) را افزایش می دهد، همان طور که یادگیری خواندن در سن بالاتر از این توانایی ها می کاهد.