مگس های سفید به تهران برگشتند

73


 

تهرانی ها موجودات سفیدی که اواخر بهار سال گذشته در آسمان دیده می شدند را خوب به یاد دارند، این روزها هم دوباره شاهد حضور فعالشان در سطح شهر هستیم.
شایعات زیادی در مورد این حشرات به گوش می رسد، برخی می گویند این ها عامل بیماری های جدید هستند، عده ای آنها را سرطان زا می دانند و بعضی ها هم این موجودات را حاصل فاضلاب شهری تهران می خوانند.

مگس سفید (Whitefly)، سفیدبالک یا عسلک گلخانه ای حشره ای در خانواده سفیدبالکان است که هم قبل از بلوغ و هم در آن دوران، از شیره گیاهان تغذیه می کند و سبب ضعف عمومی گیاهان می گردد.
اندازه سفیدبالک‌ ها کوچک و سطح بدن و بال‌ های آنها به وسیله پودر سفید رنگی پوشیده شده که در ظاهر شباهت بسیاری به پروانه ها اما در مقیاسی بسیار کوچکتر دارند.
در واقع شما آنها را در آسمان شبیه به ریزگردهای کمی درشت مشاهده می کنید نه مانند مگس و حتی می توان گفت پشه ها نیز کمی از سفید بالک ها بزرگترند.

دلایل افزایش
مهم ترین علت افزایش حشرات مذکور در طبیعت و شهرها را می توان تغییر اکوسیستم موجود دانست.
در اثر استفاده بیش از حد و نامناسب از سم های شیمیایی و همچنین آلودگی های بوجود آمده در محیط زیست باعث افزایش تعداد مگس های سفید شده است.

 خطرات و مضرات
به اعتقاد کارشناسان و مسئولان این حشرات برای انسان ها خطری ندارند و حساسیت زا نیستند، مگر اینکه وارد چشم یا دهان انسان شوند.
مگس های سفید آفت محصولات زراعی و گیاهان تزئینی هستند و افزایش جمعیت آنها خطری برای انسان نداشته و فقط به گیاهان و خوراک انسان آسیب می زند.

 

 

راه های جلوگیری و کنترل
راه های متعددی برای کنترل یا مبارزه با سفید بالک ها یا همان مگس ها سفید وجود دارد. این راه ها عبارتند از :

استفاده از توری های ضد حشره
از بین بردن علف های هرز اطراف گلخانه
آفت کش های شیمیایی
استفاده از شکارگرها
شستشوی برگ درختان به ویژه قسمت پشت آنها
استفاده از برچسب های زرد رنگ (این حشرات کشش زیادی به رنگ یاد شده دارند و می توان با استفاده از برچسب های زرد رنگ آنها را به دام انداخت)
وکیوم کردن بخش های آسیب دیده گیاهان و جداسازی آنها از قسمت های سالم