اثر موسیقی و محیط بر مولکول آب

871


دکتر ماسارو ایموتو پژوهش‌گر ژاپنی است که به دلیل ادعاهایش در مورد بلور یخ در جهان شناخته شده است. ایموتو معتقد است مولکول‌های آب در مقابل کلمات و افکار انسان‌ها سریعاً عکس‌العمل نشان می‌دهند . او آزمایش‌های خود را اینگونه انجام می‌دهد :
يک نمونه کريستال منجمد آب را نشان مي دهد. اين کريستال يخي مربوط به "سد فوجي وارا" در ژاپن است. اين کريستال يخي، کدر رنگ است و شفافيت لازم را ندارد و از شکل متقارن و منظم خود خارج شده است.
بعد از برگزاري مراسم نيايش و دعايي که در کنار سد برگزار گرديد، از کريستال هاي يخ زده آب مجددا عکس برداري شد.همان گونه که مشاهده مي کنيد، کريستال کدر و غير منظم به کريستالي سفيد، شفاف و شش ضلعي تبديل شده که نشان دهنده تاثير دعا و تغيير حالت کريستال است.

اين تصوير بعداز مراسم نيايش از قطرات يخ زده آب "سد فوجي وارا" گرفته شده است. طبق اظهارات "اموتو" اين نمونه در ميان 10.000 نمونه متفاوت بوده زيرا اين کريستال هفت ضلعي است.

 

 

 


براي مثال، عبارت "متشکرم" را به زبان هاي مختلف، از جمله ژاپني و انگليسي روي بطري ها نوشتند. اتفاق بسيار جالب اين بود با تغيير زبان عبارت "متشکرم"، شکل کريستال قطرات آب نيز تغيير کرد. "اموتو" طي بررسي هاي خود بر روي کريستال هاي آب به نتايج جالبي رسيد.
شکل ساختاري کريستال هاي آب مناطق کوهستاني که هواي تميزي دارند، بسيار زيبا و کاملا کريستالي است. در حاليکه شکل کريستال هاي آب مناطق آلوده و آب هاي راکد تغيير شکل يافته است.
اگر آب تقطير شده را در معرض موسيقي کلاسيک قرار دهيد، شکل متقارن و کريستالي کامل پيدا مي کند.
با نوشتن عباراتي مثل "متشکرم" بر روي بطري آب، شکل کريستال هاي آب همانند کريستال هايي مي شود که در مجاورت موسيقي قرار گرفته اند.