پخت حبوبات در زمان کم

14112


 

بهتر است که حبوبات را قبل از پخت حدود ٨-١٠ ساعت (یک شب تا صبح) بخیسانید. اما اگر وقت کافی برای این کار نداشتید راه حلی سریع برای آن وجود دارد:

در قابلمه بزرگی مقداری زیاد آب بریزید، حبوبات را بریزید و به مدت ٥ دقیقه با شعله زیاد بجوشانید. سپس شعله را خاموش کرده و به مدت یک ساعت اجازه دهید که حبوبات در آن آب باقی بمانند. این به معنی پخته شدن حبوبات نیست بلکه تقریبا معادل ٨-١٠ ساعت خیساندن حبوبات است. آن آب را خالی کرده و با آب ریختن مجدد حبوبات را به طور کامل بپزید.

نکته: ده دقیقه اول پخت باید به صورت جوشاندن سریع حبوبات باشد یعنی باید با شعله و حرارت زیاد بجوشانید تا سموم نابود شوند.

- لوبیا چشم بلبلی
خیساندن: ١٠-١٢ ساعت
زمان پخت: ٤٥-٥٠ دقیقه

- لوبیا سیاه
خیساندن: ٨-١٢ ساعت
زمان پخت: ٥٥-٦٠ دقیقه

- باقلا
خیساندن: ٨-١٢ ساعت
زمان پخت: ٩٠ دقیقه

- لوبیا سفید
خیساندن: ١٠-١٢ ساعت
زمان پخت: ٧٠-٩٠ دقیقه

- ماش
خیساندن: ٨-١٠ ساعت
زمان پخت: ٣٠-٥٠ دقیقه

- لوبیا چیتی:
خیساندن: ٨-١٢ ساعت
زمان پخت: ٧٠-٩٠ دقیقه

- لوبیا قرمز:
خیساندن: ١٠-١٢ ساعت
زمان پخت: ٤٥-٥٠ دقیقه

- سویا:
خیساندن: ١٠-١٢ ساعت
زمان پخت: دو ساعت (در یک ساعت اول، جوشاندن با شعله زیاد)

- نخود:
خیساندن: ٨-١٠ ساعت
زمان پخت: ٦٠-٩٠ دقیقه

- لپه:
خیساندن: نیازی نیست
زمان پخت: ٤٠-٤٥ دقیقه

عدس:
خیساندن: نیازی نیست
زمان پخت: ٣٠-٤٠ دقیقه

دال عدس:
خیساندن: نیازی نیست
زمان پخت: ١٥-٣٠ دقیقه