شاخص موفقیت افراد موفق و نا موفق

495


 


چی چیزی افراد موفق را از سایرین متمایز می کند؟ شاخص موفقیت چه چیزی است؟ در این اینفوگرافیک شاخص هایی برای افراد موفق و ناموفق بیان شده است که می توانید از آن ها برای پیشرفت و موفقیت استفاده کنید. افراد موفق شکر گزار هستند، دیگران را می بخشند، و مسئولیت اشتباهاتشان را می پذیرند. آن ها در برای انجام کارهایشان برنامه ریزی می کنند، خواسته هایشان را لیست کرده و هدف گذاری می کنند. افراد ناموفق همیشه انتقاد می کنند، کینه ای هستند و سایرین را مقصر شکست هایشان می دانند. آن ها همچنین بی هدف و برنامه هستند و نمی دانند می خواهند چکار کنند.

 

ما خود را چگونه می بینیم؟ بیشترین و شایع ترین کلمات و عباراتی که به کار می بریم، کدام هستند؟ احساسات ما در اغلب مواقع چگونه است؟ زمان خود را صرف چه کارهایی می کنیم؟ مشکلاتمان را چگونه و از چه طریقی حل می کنیم؟ این موارد و بسیاری موارد دیگر شاید کوچک به نظر برسند، اما همین چیزهای کوچک ما را ساخته و به دنیا نشان می دهد …
ما، همان چیزی هستیم که می گوییم، نشان می دهیم، انجام می دهیم و یا احساس می کنیم. طرز ایستادن ما، تن صدای ما و یا سطح انرژی ما، همگی به عنوان نماینده ای هستند که ما را به جهان معرفی می کنند!


همه این ها پرسش هایی است که پاسخ آن ها بیان کننده شاخص های واقـعی افـراد موفـق و ناموفـق در امور زندگی و کسب وکار و روابط بین مردم می باشد.