بیش فعالی کودکان

316


 

بیش فعالی دو نوع است: ۱- بیش ‌فعالی- پیش فعالی، ۲- پیش فعالی- کم توجهی.
بیش فعالی را می‌توان از دو روش فیزیولوژی و زیستی شناسایی کرد. در روش فیزیولوژی یک نارسایی در مغز وجود دارد و روش زیستی مربوط به شرایط محیطی کودک است و بستر بیش فعالی کودک را فراهم می‌کند، در واقع مشکلات بالقوه نیز بیش فعالی را بیشتر می‌کند. در بین کودکان بیش فعال کودکان با هوش نیز وجود دارد.

6 نشانه ی کودکان بیش فعال:
۱- این کودکان بیشتر از چند ثانیه نمی‌توانند بی‌تحرک باشند.
۲- علاقه زیادی به تماشای تلویزیون دارند.
۳- به درس توجه ندارند و در دروس ضعیف هستند.
۴- به خاطر بی‌دقتی دست‌خط خوبی ندارند.
۵- وسایل بازی خود را به سرعت خراب می‌کنند.
۶- آن‌ها معمولا بد نقاشی می‌کنند.
بیش فعالی کودکان زمینه ارثی می‌تواند داشته باشد اما قطعیت ندارد، در زمینه بیش فعالی هم وراثت و هم شرایط محیطی اثرگذار است. مهم‌ترین راهکار برای پیشگیری از بیش فعالی کودک آموزش خانواده است، یعنی همزمان با درمان کودک باید آموزش‌های لازم به خانواده داده شود تا بدانند چگونه با کودک رفتار کنند، این جدید‌ترین راه درمان است. یعنی آموزش رفتاری باید به خانواده داده شود و رفتار مناسب در درمان این کودکان بسیار تاثیر گذار است.