ترفند های شستن لباس در ماشین لباسشویی

301

شستن البسه نیز مانند هر کار دیگری فوت و فن خاص خود را می طلبد. شاید شنیده باشید که برای اینکه رنگ مشکی لباس های تیره رنگ خود را دوباره به آن ها باز گردانید فقط کافی است در مرحله آبکشی ماشین لباسشویی خود مقداری قهوه دم کرده یا چای سیاه به آن اضافه کنید و برعکس میتوانید برای سفید کردن دوباره لباس های خود مقداری سرکه سفید، جوش شیرین، آب لیمو و یا حتی قرص های آسپیرین را بکار ببرید.