بررسی نسبت تصویر هنگام خرید تلویزیون

345

یکی از مشخصاتی که هنگام خرید تلویزیون به چشم می خورد، "نسبت تصویر" تلویزیون است. دقت کردن به این مشخصه اهمیت چندان زیادی ندارد زیرا امروزه تقریبا تمامی تلویزیون ها روی یک نسبت تصویر قفل شده اند: 16:9. اما دانستن اطلاعاتی در مورد نسبت تصویر و کاربرد آن هنگام تماشای تلویزیون خالی از لطف نیست به همین دلیل موضوع مقاله امروز را به این مطلب اختصاص می دهیم.