چطور کیفیت تصویر تلویزیون را افزایش دهیم؟

314

اگر می خواهید بهترین کیفیت تصویر ممکن را از تلویزیون خود دریافت کنید بهتر است آستین ها را بالا زده و برخی از تنظیمات آن را دستکاری کنید!

 

اگر تلویزیون را برای اولین بار راه اندازی می کنید به احتمال زیاد یا خیلی روشن است یا خیلی تاریک.

 

برای حل این مشکل لازم نیست یک متخصص تلویزیون را خبر کرده و متحمل هزینه اضافی برای انجام تنظیمات آن شوید و با کمی بالا پایین کردن تنظیمات روشنایی و کنتراست آن خودتان نیز از پس انجام این کار برمیایید.