قضیه یخجیتال امرسان چیست؟!

2717

خب امرسان رو تقریبا همه می شناسیم! از جمله شرکت های موفق ایرانی که از دهه 60 در صنعت لوازم خانگی به خصوص یخچال فریزر فعالیت می کند و خوشبختانه بازار خوبی هم در ایران دارد. با وجود اینکه زیاد از شرکت های ایرانی در زمینه لوازم خانگی خبر های داغی نمی شنویم، ولی چند وقتی است امرسان یک کمپین تبلیغاتی راه انداخته با عنوان "یخجیتال" که تیزر آن رسما امروز از شبکه های صدا و سیما پخش شد.


خب امرسان رو تقریبا همه می شناسیم! از جمله شرکت های موفق ایرانی که از دهه 60 در صنعت لوازم خانگی به خصوص یخچال فریزر فعالیت می کند و خوشبختانه بازار خوبی هم در ایران دارد. با وجود اینکه زیاد از شرکت های ایرانی در زمینه لوازم خانگی خبر های داغی نمی شنویم، ولی چند وقتی است امرسان یک کمپین تبلیغاتی راه انداخته با عنوان "یخجیتال" که تیزر آن رسما امروز از شبکه های صدا و سیما پخش شد.