کوتاه ولی مفید!!!

519


 


محبوب ترين کارها نزد خدا با دوام ترين آنهاست، گرچه اندک باشد.(رسول اکرم (ص)

 

قضاوت مکن، مبادا که قضاوت شوي. ( جمله ي معروف حضرت عيسي عليه السلام)

 

بزرگ ترين خيانت ها اين است که به دوست خود که تو را راستگو مي پندارد دروغ بگويي (رسول اکرم"ص")

 

از افتادن ديگري دل خود را شاد مکن، زيرا نمي داني زمانه براي تو چه پيش خواهد آورد. ( حضرت علي عليه السلام)

 

با ثروت نمي توانيد در قلوب مردم رخنه کنيد ولي با اخلاق نيکو مي توانيد. ( رسول اکرم"ص")

 

خداوند کاهلي و تنبلي را دو فرزند عطا فرمود که آن ها را خواري و بدبختي نام نهادند. ( سقراط)

 

اي پسر من از سکوت هيچ گاه نادم نشدم ، ليکن بسيار وقت سخن گفتم و پشيماني بردم. (لقمان)

 

سرچشمه ي همه ي فسادها بيکاري است، شيطان براي دست هاي بيکار کار تهيه مي کند. ( پاسکال)

 

امروز همان فردايي است که ديروز منتظرش بوديد.

 

براي شنا کردن به سمت مخالف رودخانه، قدرت و جرات لازم است . وگرنه هر ماهي مرده اي هم مي تواند از طرف موافق جريان آب حرکت کند . ( دکتر علي شريعتي)

 

هر کس از تاريخ عبرت نگيرد، عبرتِ تاريخ مي شود.

 

علم بدون مذهب ننگ است و مذهب بدون علم کور است. ( آلبرت اينيشتين)

 

فروشگاه آنلاین لوازم خانگی سندباد با در نظر گرفتن خواسته ها و نیازهای شما عزیزان مجموعه ای از لوازم خانگی را برای شما فراهم کرده است